Čim prej do sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

869
dopolnilno zavarovanje

V Sloveniji vam obvezno zdravstveno zavarovanje krije določene zdravstvene storitve, vendar večine ne v celoti. Da ob zdravniškem posredovanju ne boste neprijetno presenečeni zaradi plačevanja v razliki cene za določeno storitev, je za vsakogar smiselno, da sklene še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Na ta način boste imeli krit še preostali del stroškov v primeru naslednjih storitev:

– stroške reševalnih prevozov,

– nakup medicinsko tehničnih pripomočkov in zobnoprotetičnih nadomestkov,

– nakup zdravil s pozitivne in vmesne liste, predpisanih na recept; medsebojno zamenljivih zdravil do priznane vrednosti,

– zdravstvenih storitev vseh dejavnosti (tudi nastanitev v bolnišnici ali rehabilitacijskem centru).

Katere zavarovalnice nudijo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Pri nas dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo naslednje zavarovalnice – Triglav, Adriatic Slovenica in Vzajemna. Pri vseh je sklenjeno dopolnilno zavarovanje popolnoma enako, saj izbrana zavarovalnica krije le razliko med zneskom, ki ga krije obvezno zavarovanje ter med ceno storitve.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje moramo skleniti vsi, izjema so le otroci, šolarji, študenti ter ostale osebe, ki so po zakonu oproščene doplačila.

Po trenutno veljavnem ceniku cene zavarovanj znašajo:

– Triglav (32, 99€),

– Adriatic Slovenica (31, 98€),

– Vzajemna (mesečna premija 31, 97€ ali z maksimalnim 3-odstotnim popustom 31,01€, če sklenemo plačevanje z direktno bremenitvijo).

dopolnilno zavarovanje denar

Komercialni popusti v teh primerih niso mogoči, vsaka zavarovalnica pa ponuja dodatne ugodnosti in darila ob sklenitvi zavarovanja pri njih. Dopolnilno zavarovanje je mogoče skleniti kar na spletu, kjer le izberete želeno zavarovalnico in ugodnosti, ki jih želite prejeti. Če pa imate raje osebni pristop, se lahko zglasite tudi v poslovalnici in zavarovanje sklenete skupaj s svetovalcem.

Ne čakajte s sklenitvijo

Najbolje je dopolnilno zavarovanje skleniti pravočasno – ko izgubimo študentski status ali pa se prvič zaposlimo. V nasprotnem primeru nam zavarovalnica k premiji prišteje doplačilo – odvisno od tega, koliko časa je bila oseba brez sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dlje kot je trajalo obdobje brez dopolnilnega zavarovanja, višje bo doplačilo premije; za vsako leto neplačevanja se šteje 3 odstotke. Je pa navzgor omejeno in ne more presegati 80 odstotkov osnovne premije. To pravilo velja od leta 2006 dalje.

Za posameznike, ki so bili nezavarovani več kot en mesec (po izgubi statusa ali prvi zaposlitvi), velja trimesečna čakalna doba. To pomeni, da oseba v tem obdobju plačuje premijo, a še nima zagotovljenega kritja. S tem pravilom so želeli uvesti plačilno disciplino, saj bi lahko v nasprotnem primeru vsak sklenil dopolnilno zavarovanje takoj, ko bi prišlo do nesreče in kasneje ne bi več plačeval.

Vmes se lahko odločite tudi za menjavo zavarovalnice, vedeti pa je potrebno nekaj podrobnosti. Pri obstoječi zavarovalnici lahko prekinete zavarovanje šele po dopolnjenem enem letu plačevanja, potem pa teče še tri nadaljnje mesece in se šele nato prestavi na drugo zavarovalnico. Stroški zdravstvenih storitev so vseskozi kriti s strani zavarovalnice, ki ji plačujemo premijo.

Dopolnilno zavarovanje se sklene za eno leto in se samodejno podaljšuje, dokler oseba plačuje zavarovanje oziroma do smrti zavarovanca.

Urejenost obveznega in dopolnilnega zavarovanja lahko preverite tudi sami

V sodelovanju z zavarovalnicami, ki omogočajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije razvil aplikacijo, ki omogoča posamezniku, da neposredno preveri podatke o urejenosti zavarovanja. Potrebno je le vpisati devetmestno številko, navedeni na prvi strani kartice nad imenom in priimkom zavarovanca.

Razlika med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem

Ta dva pojma sicer označujeta dve različni storitvi, a ljudje ju večinoma ne ločijo oziroma mislijo, da gre za enako zadevo. V resnici pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje pomeni zavarovanje, ki pokrije razliko med stroški zdravstvenih storitev in deležem, ki ga krije zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zavarovanje pa je tisto, ki pokrije stroške nadstandardnih, samoplačniških storitev (posegi s krajšo čakalno dobo, specialistični pregledi, nadstandardne zobozdravstvene storitve, …) in jih v mnogo različicah ponujajo skoraj vse zavarovalnice z različnim cenovnim razponom.