Magister ekonomije – poklic odprtih priložnosti

903
Magister ekonomije

Ekonomija je družbena veda, ki se ukvarja z upravljanjem razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Magister ekonomije je oseba, ki je zaključila študij ekonomije na podiplomski stopnji izobraževanja na fakulteti. Gre za osebo, ki je tekom študija osvojila znanja ekonomske teorije in prakse, pri tem pa pridobila uradno listino, s katero se lahko zaposli v različnih delih sodobne družbe. Magister ekonomije je oseba, ki običajno poseduje kvantitativne, poslovne in statistične kompetence. Za vpis na študij je potrebna zaključena 1.stopnja študija univerzitetnega študija (180 ECTS). Študij traja dve študijski leti, z opravljanjem vseh obveznosti pa v tem času študent pridobi 120 ECTS. Po končanem študiju oseba pridobi naziv magister ekonomije.

Kompetence in veščine, ki jih poseduje magister, poleg strokovnega znanja, obsegajo pridobivanje in krepitev veščine javnega nastopanja, samostojnega in timskega dela, znanje poslovne angleščine ter etičnega odločanja v življenjskih situacijah. Z vsemi temi kompetencami lahko magister ekonomije suvereno vstopi na trg dela, nadaljuje svojo izobraževalno pot ali pa kariero ustvari v tujini.

Kje se zaposliti?

Ker so potrebe po znanju ekonomije vse bolj prisotne v vseh sferah našega življenja, je za večino, ki so pridobili naziv magister ekonomije, prva izbira vstop na trg dela. Magister ekonomije se lahko zaposli na področju administracije, bančništva, zavarovalništva, prodaje, poslovnega svetovanja, carine, transporta, marketinga, menedžmenta, analitike, organizacije dogodkov itd. Odvisno od želja, se lahko magister ekonomije zaposli v zasebnem ali javnem sektorju. Prav tako se lahko po nekaj letih zaposlitve in izkazanih potrebah delodajalca oz. lastni želji po nadaljnjem izobraževanju, vsak diplomant vključi v nadaljnje stopnje izobraževanja.

Kaj pa če zaposlitev ni diplomantova prva izbira?

Za vse, kjer zaposlitev ne predstavlja prve izbire, in želijo svoje izobraževanje takoj nadaljevati na t.i. 3. študijski stopnji, so na voljo tudi doktorski študiji, kjer diplomant svoje znanje ekonomije še dodatno poglobi. Za vse, ki jih veselijo statistika in podatki, so trenutno široko odprta tudi vrata v svet znanja analitike in podatkovnih baz, ki omogočajo nove priložnosti za zaposlitev v prihodnosti.

Pridobitev naziva magister ekonomije, omogoča pridobitev številnih certifikatov ter nadgradnjo strokovnega znanja na različnih področjih. Vključitve v nova in nova izobraževanja so pogoj za strokovno in osebno rast vsakega diplomanta, ki hkrati omogočajo tudi hitro napredovanje v podjetjih, kjer so diplomanti teh programov zaposleni. Na napredovanje znotraj podjetja poleg same diplome in vključitve v formalna izobraževanja, pogosto vplivajo tudi neformalna izobraževanja ter število delovnih izkušenj (vključno z delovnimi izkušnjami v času študentskega obdobja). Študij diplomantov omogoča pridobitev kompetenc za reševanje številnih globalnih izzivov, ki jih lahko diplomanti uporabijo v podjetjih ter spodbudijo njihovo rast. Ponekod je naziv magister ekonomije tudi dovolj za poučevanje ekonomije na visokošolskih programih ekonomije, medtem ko je za pozicijo profesorja na univerzitetnih študijih potrebna vključitev v doktorsko stopnjo.

Že tekom študija je diplomantom na voljo udeležba na različnih mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+, CEEPUS), ki mladim na eni strani omogočajo nadgradnjo strokovnih znanj, pridobivanje novih izkušenj iz tujine, ki pri delodajalcih pomembno vplivajo na odločitev o zaposlovanju posameznika, prav tako pa diplomanti pridobijo nova poznanstva in možnosti, ki jim pomagajo kasneje v karieri. Mednarodne izmenjave študentom omogočajo pridobitev življenjsko pomembnih veščin (da, med njimi je tudi ustvarjanje samostojnih in od staršev neodvisnih mladih) in mednarodnih izkušenj, ki študentu pomagajo tako pri osebnem, profesionalnem kot tudi akademskem uspehu. Mednarodni programi za izmenjave so modernizirali izobraževanje, pridobivanje praktičnih izkušenj ter izmenjavo praks mladih v Evropi. Programi spodbujajo vseživljenjsko učenje, ki je v zadnjem času stalno v porastu, sočasno pa pomembno vplivajo na trajnostno rast, zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, socialno kohezijo, spodbujajo inovativnost ter jačajo evropsko identiteto in aktivno državljanstvo njenih članov. Prav to pa so tudi vrednote, ki jih poseduje vsak magister ekonomije, ki se zaveda pomena ohranjanja delovnih mest in stabilnega gospodarstva za razvoj družbe in Evrope.