Študentska prehrana

2415
študentska prehrana

Nastopil je čas, ko se bodo študentje spet podali v študijske klopi in osvajali nova znanja. Dolgotrajna koncentracija in delo pa pri študentih hitro povzroči lakoto. Ena najboljših in hkrati najcenejših možnosti prehranjevanja študentov je študentska prehrana, ki jo ponujajo različni gostinski lokali.

Kaj je študentska prehrana in kdo jo lahko koristi?

Republika Slovenija delno financira obrok, ki je namenjen študentom v času njihovega izobraževanja oz. koriščenja statusa študenta. Prehrana je subvencionirana z namenom nudenja vsaj enega toplega dnevnega obroka, katerega vrednost znaša 2,63 evra. Preostali del mora plačati študent sam. Študentska prehrana ne vsebuje zgolj toplega obroka, temveč glavna jed in vsaj dva hoda (juha ali solata ali sadje). Prav tako je študent upravičen do dveh decilitrov vode.

Vsak študent z vpisom na fakulteto »prejme« status študenta, kar je tudi eden izmed pogojev za upravičenost do subvencionirane prehrane. Študent, ki koristi subvencioniranje študentske prehrane ne sme biti v delovnem razmerju, ne sme opravljati gospodarske ali kmetijske dejavnosti in ne sme prejemati pokojnine (razen družinske). Študentsko prehrano pa lahko koristijo tudi tuji študenti, ki se izobražujejo pri nas in opravljajo študijske obveznosti v okviru Erasmus izmenjave. Pogoji koriščenja subvencije so popolnoma enaki kot za slovenske študente. Kadar študentu status preneha, se preneha tudi koriščenje študentskih bonov.

Koriščenje subvencij

Subvencioniranje se koristi preko mobilnega telefona ali brezstične kartice, pred tem pa se morajo študentje vpisati v sistem oz. preko portala www.studentska-prehrana.si. Študentje se lahko vpišejo na info točkah SŠP in uredijo svoj status ali uredijo težave, ki se pojavijo tekom uporabe. Na prej omenjeni spletni strani najdejo tudi seznam lokalov, kjer je možno koriščenje subvencije, hkrati pa lahko naročijo tudi dostavo na dom. Seznami so izpopolnjeni in vsebujejo tudi določene prehranske značilnosti (npr. hrana primerna za diabetike, ljudi s celiakijo, vegetarijanska hrana, …). Študent lahko subvencijo koristi dvakrat dnevno med katerima pa mora preteči najmanj štiri ure. Študent s statusom starša je upravičen do še desetih subvencioniranih obrokov na mesec, vendar lahko to pravico uveljavlja le eden od staršev. Dodatna študentska prehrana se lahko dodeli tudi študentu invalidu, a v obeh primerih je to potrebno dokazovati z ustreznimi listinami. Koriščenje je možno tudi med vikendi, a le v restavracijah, kjer je to posebej zapisano. Možen je tudi vsakodnevni vpogled v stanje unovčenih subvencij, doplačila in količina subvencij, ki je še na voljo. Koriščenje subvencij ni vezano na kraj bivanja ali kraj študija študenta, ampak jo lahko uporablja kjerkoli (v registriranih lokalih) v Sloveniji.

Prvi vpis v sistem in aktivacija osebnega računa

Študent preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opravi prijavo in se na podlagi številke prijavnice vpišejo v sistem, na eni izmed info točk. Status se podaljšuje enkrat letno in to ob začetku študijskega leta oz. takoj, ko študent prejme potrdilo vpisu, ki ga morajo predložiti kot dokaz, da imajo status študenta. Študentska prehrana se koristi vse leto med 8.00 uro zjutraj in 20.00 uro zvečer, razen v obdobju med 15. julijem in 15. avgustom. Od 16. avgusta naprej je študentom omogočeno koriščenje neporabljenih subvencij za junij, julij in avgust.

Referent študentu natisne aktivacijsko kodo, ki jo kasneje uporabi na spletnem portalu. Pod zavihkom »Prijava« študent vpiše svoj elektronski naslov, aktivacijsko kodo in verifikacijsko kodo. Račun se nato aktivira in študent lahko določi svoje geslo za vstop. V kolikor raje uporabljate kartice je tudi ta možnost mogoča. Izdelava brezstične kartice traja pet dni in jo na info točki prevzamete osebno. Registracija poteka enako kot na spletnem portalu. Stari sistem je temeljil na zakupu študentskih bonov za določen lokal. »Elektronska« študentska prehrana pa to odpravlja, saj se je dogajalo, da so študenti kupili preveč bonov za en lokal in jih niso mogli koristiti drugje. Sedaj je vnaprejšnje plačilo onemogočeno in tako študent dodatek k subvenciji plača pri ponudniku.

Težave, ki se lahko pojavijo pri koriščenju subvencije

Pri koriščenju subvencij lahko uporabite veljavni osebni ali drugi dokument s fotografijo. To so lahko tudi potni list, vozniško dovoljenje, orožni list ipd. Če dokumenta nimate zraven in ga natakar zahteva se lahko zgodi, da bo študentska prehrana ostala pri kuharju.

Aktivacijska koda, natisnjena na listu papirja se lahko izgubi in v tem primeru se ne moremo prijaviti v sistem SŠP. Osebno se moramo zglasiti na eni od info točk in zahtevati novo aktivacijsko kodo. Če se nam zgodi, da smo pozabili geslo lahko le-tega preprosto zamenjamo s klikom na »Si pozabil geslo« in urediš nastalo situacijo.

Lahko se pojavijo težave tehnične narave, kjer odpove terminal. Subvencija v tem primeru ni bila uporabljena, ker plačilo ni možno oz. se naredi stornacija zaradi komunikacijskih težav.

V primeru izgube brezstične kartice je potrebno na novo čakati pet delovnih dni, ki jo nato prevzameš osebno na info točki SŠP, vendar v tem času ne moreš koristiti subvencionirane prehrane.

Ugodnosti za študente

Študenti lahko med koriščenjem subvencije za študentsko prehrano prejmejo nagrade, ki jih podelijo posamezni gostinci. Študentski obiski se seštevajo in ob dosegu določene kvote obiskov je študent upravičen do nagrade. Na seznamu lokalov so posebej označeni (znak Študentske ugodnosti) tisti gostinci, ki sodelujejo v bonusno-zvestobnem programu SŠP. V program pa se lahko vključi prav vsak študent z veljavnim statusom.